Växande vargproblem

16-årige Tobias Albinsson anser att vargproblematiken ökar i takt med stammens utbredning. Stammen behöver regleras för att bevara landsbygden, skriver Tobias Albinsson i ett debattinlägg.

Jag är en 16-årig kille som satt mig in i vargdebatten, fått upp ögonen och insett konsekvenserna av en fortsatt växande vargstam i Sverige. För ett bevarande av en traditionsenlig landsbygd bör arten regleras och reduceras avsevärt, och det bör ske drastiskt! 

Stammen är för stor
Jag tycker vargstammen är för stor, i nuläget fungerar inte vargen i symbios med jägare, rennäring och bönder. I takt med den växande stammen och den fortsatta utbredningen i landet ökar attackerna avsevärt.
Tidigare år har antalet hundar som tagits pendlat mellan 10-20 stycken. År 2014 blev hela 42 hundar inrapporterade och bekräftade av länsstyrelserna som vargskadade. Till detta kommer ett antal skadade.
2009 var också lite av ett rekordår med antal hundar som angreps av vargar, hela 27 stycken. Då bör man också ha i åtanke att vargstammen enbart bestod av cirka 200 individer.

Omöjliggör jakt
Många platser och stora områden runt om i Sverige, framförallt i Värmland har blivit omöjliga att bedriva jakt på. En orsak är att viltstammarna reducerats. En annan att man inte vågar ha hunden lös på grund av att sannolikheten av att varg ska söka upp och döda vännen, familjemedlemmen och jaktkamraten är alldeles för stor.
Det är en mardröm jag har, och säkert de flesta andra också, oavsett om man är jägare eller ej, att hitta sin hund svårt sargad av varg. Faktum är att det finns flera bekräftade fall då även sällskapshundar på gårdar eller under ridturer blivit tagna, så det är inte bara jägare som drabbas.

Vargen går inte att jämföra med vildsvin eller bilar
Mina meningsmotståndare, det vill säga de som värnar om vargen, menar att vildsvinen är betydligt värre än vargen gentemot våra jakthundar, att de dödar många fler. Det stämmer, absolut.
Men skillnaden är stor, de fastställda attackerna från vildsvin sker oftast nästan alltid i samband med jakt efter just vildsvin. Vargen söker upp och dödar hunden oavsett jaktform eller om det bara är vanlig promenad.

Siffror i rätt proportion
Jag sammanställde och gjorde en jämförelse varg mot vildsvin med hjälp av siffror från länsstyrelserna och Svenska Rovdjursföreningen.
År 2014 dödades 42 hundar av varg, det fanns då cirka 400 vargar i landet. Snittantalet då blev att en hund revs av var nionde-tionde varg.
Vildsvinen finns i en population av cirka 300 000 individer. Skulle vildsvinen vara lika besvärliga som vargen skulle en bra bit över 30 000 hundar dödats varje år. Då förstår man att vargen är mångdubbelt värre än vildsvinen.
Gör man sedan samma jämförelse med bilar skulle cirka 470 000 hundar stryka med i trafiken om bilar vore lika farliga som vargar.

Föredrar att kunna göra eftersök
Istället för att ha vargar rännandes i skogarna till ingen nytta föredrar jag att löshundsjakten inklusive eftersök på bland annat trafikskadat vilt ska kunna genomföras för att viltstammarna ska må bra och slippa lida vid eventuella olyckor.

Hur ska man skydda tamdjur?
När det gäller tamboskapsägare och bönder, som enligt värnarsidan får skylla sig själva om vargen river deras boskap – hur ska man skydda sina djur? De stängsel som både länsstyrelsen och Svenska Rovdjursföreningen rekommenderar och som jordbruksverket i vissa fall ger några tusenlappar i bidrag till fungerar inte, åtminstone inte felfritt.
Många attacker de senaste två-tre åren har skett då godkända rovdjursavisande stängsel varit uppsatta, det har till och med filmats då varg enkelt passerar stängslen. Dessutom är dessa stängsel dyra, både i startkostnad samt årligt underhåll.

Bidrar inte som art
”Vargen bidrar till naturen och är avgörande för andra arter”, påstår värnarsidan.
Historisk sett i Sverige finns inga bevis på att vargen bidragit eller varit till fördel för någon art. Vargstammen försvann i stort sett på 1960-1980-talet, enbart ett dussintal vargar levde kvar. Då stammen fredades 1966 och började återhämta sig hade man inte fått några erfarenheter eller fått fram någon statistik som visar på att andra viltstammar drabbats negativt av vargens bortfall, snarare tvärtom att älgstammar med flera återhämtats avsevärt.

Eventuella fördelar väger inte upp nackdelarna
Sammanfattning, vargen för enbart med sig problem och de få fördelar, om det ens finns någon vargen för med sig överväger inte de negativa bitarna som drabbar hela Sveriges landsbygd plus lite till.

Tobias Albinsson