Svartråtta på besök.
Foto: Från Wikipedia Svartråtta på besök.

Vem ansvarar för Rattus Rattus?

För ett tag sedan påpekade jag att det inte var bara vargen som varit utrotat i Sverige. Visenten fanns också i historisk tid. Nu har ytterligare ett djur dykt upp, eller kan göra det.
Svartråttan har mycket stora likheter med vargen. Den var en gång vanlig i hela Europa och fanns även i Sverige fram till cirka 1950.

Svartråttan har åtskilliga människoliv på sitt samvete. Böldpesten lär ha haft svartråttan som spridningsvektor. Råttvänner (det finns sådana) ifrågasätter naturligtvis detta utan betraktar det som myter.

Den är nu uppförd på samma lista som vargen i EU och skall alltså ha samma skydd. Svartråttan finns faktiskt i Köpenhamn så det är mycket möjligt att vi kan få spontaninvandring.

Naturvårdsverket måste planera för att om så sker man snabbt säkerställer dess fortsatta existens vilket bland annat innebär riktad jakt mot brunråttan på samma sätt som idag sker mot rödräven i fjällregionen.

Gift får inte användas

Gift får absolut inte längre användas i Skåne eftersom det kan drabba eventuella invandrande svartråttor.

Man bör från Naturvårdsverket börja med en informationskampanj i Malmötrakten så att människor lär sig skillnaden och vilken stor betydelse för den biologiska mångfalden som denna art har.

Om man upptäcker en sådan råtta till exempel i en livsmedelsanläggning måste avlivningstillstånd inhämtas från Naturvårdsverket centralt. Ett sådant viktigt beslut kan inte lämnas till lokala myndigheter. Man måste ju säkerställa att det är rätt individ som jagas.