”Vi vill inte ha ett splittrat förbund”

Jägarnas Riksförbund i Östergötland kan inte ställa sig bakom JRF-distrikten i den mellansvenska samverkansgruppen. Jägarnas Riksförbund skall ha enade riktlinjer. Vi har valt en förbundsstyrelse i demokratisk anda på årsstämman i Åre 2011. Att dela upp Jägarnas Riksförbund i flera grupper och föra egen talan och skrivelser till politiska ledamöter är helt förkastligt. Vad kan […]

Jägarnas Riksförbund i Östergötland kan inte ställa sig bakom JRF-distrikten i den mellansvenska samverkansgruppen.

Jägarnas Riksförbund skall ha enade riktlinjer. Vi har valt en förbundsstyrelse i demokratisk anda på årsstämman i Åre 2011.

Att dela upp Jägarnas Riksförbund i flera grupper och föra egen talan och skrivelser till politiska ledamöter är helt förkastligt. Vad kan detta leda till? Som vi ser det kan detta tolkas som om Jägarnas Riksförbund är splittrat.

”JRF mellansvenska samrådsgruppen i viltförvaltningsfrågor”?

Vilket namn kommer nästa falang att ha?

Vi jägare, oavsett vad vi tillhör för förbund, måste samarbeta och agera professionellt i rovdjursdebatten. Annars riskerar vi att inte bli betrodda.

Står inte bakom eftersöksstrejken
Vi måste lägga kraft och energi på rätt tillvägagångssätt.

Jägarnas Riksförbund i Östergötland kan inte ställa oss bakom Svenljungagruppen och strejka när det gäller eftersök på trafikskadat vilt. Det ställer hela jägarkåren i en mycket dålig dager mot allmänheten.

Jägarnas Riksförbund i Östergötland vill ha ett starkt Jägarnas Riksförbund.

Peder Grankvist, distriktsordförande