47 procent av de nyexaminerade jägarna på Åland förra året var kvinnor.
Foto: Shutterstock 47 procent av de nyexaminerade jägarna på Åland förra året var kvinnor.

11 procent av ålänningarna jagar

På Åland finns det 3 389 jägare – det var i alla fall så många bosatta på Åland som löste jaktkort under jaktåret 2018–2019. Antalet motsvarar 11 procent av ögruppens befolkning.

Åland har också många jaktgäster. Jaktåret 2018–2019 löste 971 personer bosatta utanför Åland jaktkort.

Fler kvinnor i framtiden
Andelen åländska kvinnor som löser jaktkort fortsätter att öka och är nu 9 procent.
Men det kommer troligen in fler kvinnor i den åländska jaktkåren i framtiden. År 2016 var 25 procent av dem som tog jägarexamen 25 procent, år 2017 var de 32 procent och år 2018 hela 47 procent.
Denna statistik redovisas i Finlands Viltcentrals tidning Jägaren. Den skickas till de cirka 300 000 jägare som har betalt viltvårdsavgiften.