17 norska vargar ska förses med radiosändare för att se hur de rör sig och för att se hur skadepotentialen ser ut.
Foto: Michal Ninger / Shutterstock.com 17 norska vargar ska förses med radiosändare för att se hur de rör sig och för att se hur skadepotentialen ser ut.

17 norska vargar sändarmärks

17 norska vargar ska förses med radiosändare för att se hur de rör sig i och nära bebyggelse, skriver SVT Nyheter Dalarna.

Det är Statens naturoppsyn som utför sändarmärkningen av vargarna, på uppdrag från Klimat- och miljödepartementet. Fokus ligger på vargarna i Slettås- och Osdalenreviren. Enligt Nationen.no har 14 vargar hittills försetts med sändare.
Syftet med att sätta radiosändare på vargarna är att se hur de rör sig och för att få mer kunskap om hur pass stora riskerna är för skador.
– Med de här sändarna blir det mycket enklare för oss att övervaka hur nära vargarna kommer människor. Sändarna kan programmeras så att de ger en position varje minut och då kan vi följa vargarna hela tiden, säger Lars Bendik Austmo från Statens naturoppsyn till SVT Nyheter Dalarna.