Norska myndigheter vill förhindra att levande vildsvin kommer i kontakt med döda eller sjuka vildsvin.
Foto: Shutterstock Norska myndigheter vill förhindra att levande vildsvin kommer i kontakt med döda eller sjuka vildsvin.

2 000 kronor för vildsvinstips

Mattilsynet i Norge betalar nu den som tipsar myndigheten om ett påträffat dött, sjukt eller trafikdödat vildsvin ute i naturen. En tipsare kan få 2 000 norska kronor i belöning.

Kravet för att kunna belönas är att man kontaktar Mattilsynet och stannar vid vildsvinet eller lämnar en exakt position, det vill säga geografiska koordinater, så att myndigheten kan hitta det inrapporterade djuret.
– Vi betalar bara ut belöningen om vi kan hitta djuret och ta prover, säger Anne Marie Jahr, sektionschef djurhälsa vid Mattilsynet, till tidningen Jakt & Fiske.
Inga pengar betalas till den som under jakt fäller ett vildsvin.

Oro för afrikansk svinpest
Norska myndigheter vill förhindra att levande vildsvin kommer i kontakt med döda eller sjuka vildsvin.
Den största oron är att den afrikanska svinpesten ska nå Norge, då man ser hur sjukdomen sprider sig i drabbade länder och också till nya länder. Norska bönder och veterinärer är eniga om att allt måste göras för att stoppa sjukdomen.
Vildsvinen i Norge finns främst längs gränsen till Sverige, från Halden i syd till Trøndelag i nord. Man uppskattar att det finns 400–1200 vildsvin i Norge.