Foto: Arkiv Den norska vildsvinsjakten är mindre omfattande och stammen liten med svenska mått mätt. Men nu ökar incitamentet att jaga mer i spåren av afrikansk svinpest.

Norsk vildsvinsutrotning – ersättningen till jägare höjs

Vildsvinen i Norge ska utrotas, det har norske lantbruks- och matministern Geir Pollestad tidigare gått ut med. Nu presenteras höjda ersättningar för fällda vildsvin.

I strävan att utrota de norska vildsvinen presenteras en nyhet: Som ett försök ska även markägare få ersättning om vildsvin fälls på deras marker, framgår det av lantbruks- och matministern Geir Pollestads pressmeddelande.

Pengar till markägare

Detta innebär konkret att markägare som får vildsvin fällda på sina ägor kan få en ersättning på 4 000 kronor.

För fällt handjur höjs ersättning till jägaren från 1 000 norska kronor till 3 000 kronor. För fällt hondjur höjs ersättningen från 2 500 kronor till 5 000 kronor. Den som anmäler fynd av påkört, sjukt eller dött vildsvin får sin ersättning höjd från 3 000 kronor till 4 000 kronor.

Geir Pollestads meddelar också att man ska försöka hitta fler åtgärder för att få bort vildsvinen från Norge.

Började återvända

Vildsvinen har tidigare varit utrotade i Norge, men började återvända under 1990-talet.

Men myndigheterna har inte varit förtjusta att ha dem i landet då man varit rädd för att de skulle kunna smitta tama grisar med olika sjukdomar. När den afrikanska svinpesten konstaterades i Sverige blev man ännu mer negativ.

Nu finns omkring 1 000 vildsvin i Norge, enligt uppslagsverket Store norske Leksikon.

Svenska gränsen

Flest vildsvin observeras och fälls längs ned i sydöstra Norge intill svenska gränsen. Wikipedia uppger att Norge enligt vissa beräkningar har naturliga förutsättningar för att inom 50 år ha närmare 230 000 vildsvin.

År 2030 skulle det därmed kunna finnas 40 000 vildsvin i landet. Men nu ska alltså dessa djur bort.