Norska Mattillsynet vill att 2 200 vildrenar ska skjutas för att hindra spridning av CWD-smitta.
Foto: V. Belov / Shutterstock.com Norska Mattillsynet vill att 2 200 vildrenar ska skjutas för att hindra spridning av CWD-smitta.

2 200 vildrenar fälls i Norge?

Den norska myndigheten Mattilsynet vill att 2 200 norska vildrenar i Nordjella-området skjuts. Åtgärden bör utföras snabbt, anser de.

Det framgår av ett svar från Mattilsynet till norska regeringen. Regeringen vill ha in svar på hur CWD-situationen ska hanteras. Målet är att säkerställa att det inte uppstår fler fall av CWD i Norge.
Sjukdomen Chronic Wasting Disease (CWD) påträffades förra året hos vildren och älg i Norge. Tre vildrenar och två älgar hade drabbats av den dödliga prionsjukdomen som ofta liknas vid galna ko-sjukan.
Hur sjukdomen kommit till Norge vet man inte. Man har hittills inte påträffat något CWD-fall i Sverige.

Ska utföras inom ett år
Nu anser Mattilsynet att insatsen i Nordfjella-området bör utföras snabbt så att man är säker på att CWD inte fått fäste inom området, skriver Bondebladet. Med snabbt menas inom ett år.
– Det finns ingen plan för hur detta ska utföras. Men Mattilsynet är efter bästa förmåga beredd att ta ansvar för denna svåra sak, säger direktör Johanne Baalsrud till norska radion.
Alla fällda vildrenar ska CWD-undersökas. Det utgås från att djur som inte har CWD är tjänliga som människoföda. Mattilsynet har bland annat ansvar för livsmedelssäkerheten i Norge.
Norska regeringen ska nu ta beslut i frågan. Norska vetenskapsmän har tidigare rekommenderat att enskilda bestånd av hjortdjur bör tas bort för att förhindra spridningen av CWD.