Två av de fällda myskoxarna på Dovrefjäll i Norge. Totalt har 25 fällts för att trycka ned vinterstammen till cirka 200 myskoxar.
Foto: Tord Bretten/Statens naturoppsyn Två av de fällda myskoxarna på Dovrefjäll i Norge. Totalt har 25 fällts för att trycka ned vinterstammen till cirka 200 myskoxar.

25 myskoxar fällda i Norge

25 myskoxar har under vintern fällts vid Dovrefjäll i Norge. Jakten är enligt de planer som bestämdes i höstas. För tre år sedan fanns 250 myskoxar vid Dovrefjell. Det är för många, enligt Miljödirektoratet.

Målet är att ha ett vinterbestånd kring 200 djur.
När jakten upphörde sista mars fanns det 212 myskoxar, 200 vuxna och tolv kalvar. Det är något färre djur än 2019, då det efter jakten fanns 237 djur.
De tolv kalvarna är något färre än vad som förväntats, men antalet kan variera beroende på att kalvarna är känslig för sjukdomar.

Risk att myskoxarna sprids till andra områden
En ny kalvräkning ska göras i sommar. Statens naturoppsyn gör inventeringen i samarbete med de lokala aktörer. Det förväntas att 70 kalvar kommer föds i år.
Om beståndet växer, och det blir fler än cirka 200 djur, är risken att myskoxar från Dovrefjäll ska börja utvandra från området.
– Fällningarna görs för att reducera risken att utvandrade djur skapar konflikt med människor och andra intressen, säger sektionsledare Kjartan Knutsen vid Statens naturoppsyn i ett pressmeddelande från Miljödirektoratet.