En av myskoxarna som fällts på Dovrefjäll i förra veckan.
Foto: Statens naturoppsyn En av myskoxarna som fällts på Dovrefjäll i förra veckan.

Årets myskoxjakt har startat i Norge

Myskoxjakten på Dovrefjäll i Norge har startat. Jakten ska pågå till den 15 mars. De första dagarna fälldes fyra djur. 20 myskoxar ska fällas i år. Jakten sker i regi av Statens naturoppsyn.

FAKTA OM MYSKOXE

Myskoxe är slidhornsdjur och lever annars på Grönland i Kanada och Alaska. Små flockar har satts ut i andra länder, bland annat Dovrefjäll i Norge.
I början på 1970-talet kom fem myskoxar från Dovrefjäll till Härjedalen och bildade en liten svensk stam. Myskoxar i Sverige ses inte som en naturlig del av den faunan men betraktas ändå som statens vilt och är fridlysta.
I Bernkonventionen är myskoxe en ”prioriterad” art, men det förekommer begränsad jakt på myskoxe även i Kanada och på Grönland

Målet är att det ska finnas omkring 200 myskoxar i kärnområdet på Dovrefjäll. Men den senaste vinterns inventering visade att det finns 244 djur. 
Om det finns fler än cirka 200 myskoxar befars att myskoxarna vandrar ut från sitt område och skapar konflikter.
– Målet är att vi ska komma ner till 200 djur på tre-fyra år. Detta ger oss möjlighet följa vad jakten betyder for beståndets markanvändning, beståndsammansättning och kalvfödslar, säger Erik Lund, seniorrådgivare i viltsektionen på Miljödirektoratet, enligt ett meddelande från myndigheten.

Färre ungdjur på grund av sjukdom
Den senaste inventeringen visade att kalvar och djur upp till 2,5 år reducerats med 10 procent. Sjukdom är en viktig förklaring till att de unga myskoxarnas andel i populationen har minskat. Däremot har andelen äldre djur ökat till 45 procent. Därför är målet att fälla fler äldre djur i vinter.
Fällda myskoxar säljs till en lokal viltmottagning. Även skinn och myskoxhuvuden ska säljas. Myskoxens värmande ull räknas som världens finaste.