Det fälldes järv i fem av de åtta norska rovviltregionerna under vinterns licensjakt.
Foto: Mostphotos Det fälldes järv i fem av de åtta norska rovviltregionerna under vinterns licensjakt.

58 av 107 järvar fälldes i Norge

Vinterns norska licensjakt på järv avslutades den 15 februari. Sammanlagt fälldes 58 av jaktkvotens 107 järvar. Miljødirektoratet ska nu utvärdera om det även behövs skyddsjakt under våren.

Licensjakten började den 10 september. Det fälldes järv i fem av de åtta norska rovviltregionerna.
– Efter en säsong med fler kullar med järvvalpar i fjol jämfört med 2017 blev det ett förhållandevis högt jaktuttag under årets licensjakt. Det ökade från 40 till 58 djur. Många fälldes utanför järvzonen i Hedmark och i norra Trøndelag, säger Miljødirektoratets direktör Ellen Hambro i ett pressmeddelande.

Behovet utvärderas
Nu ska det utvärderas om det finns behov av skyddsjakt.
Dräktiga honor föder vanligtvis sina ungar i slutet av februari. Statens Naturoppsyn ska uppsöka kända gryt för att få en översikt över hur många kullar som är på gång. Det kan bli möjligt att fälla enskilda djur, men också att man gräver ut gryt och avlivar ungarna.
– Sådana åtgärder vidtas för att förhindra skador på husdjur och tamren. Situationen utvärderas löpande under våren, kommenterar Ellen Hambro.

Långt kvar till målet
I Norge hittades 58 nya järvkullar 2018. Tre avlivades av Statens Naturoppsyn, men det är ännu långt kvar ned till det nationella beståndsmålet som är 39 årliga föryngringar.
Man har nu börjat räkna hur mycket järv Norge har, men en samlad översikt över de nya kullarna kommer först i oktober.
Järvskadorna har minskat de senaste åren, men det betalades ändå ut ersättning för 6 693 tamrenar 2017/2018.