De 92 000 bortskänkta hjortarna har gett cirka 1,8 miljoner kilo kött.
Foto: Shutterstock De 92 000 bortskänkta hjortarna har gett cirka 1,8 miljoner kilo kött.

Jägare har skänkt bort 92 000 hjortar

I den amerikanska delstaten Wisconsin påminns jägarna nu återigen om att de har möjlighet att hjälpa. Sedan år 2000 har jägarna skänkt kött från cirka 92 000 hjortar till behövande.

– Våra jägare har historiskt visat att de är villiga att hjälpa, så vi ber dem att tänka på Wisconsins Deer Donation-programmet, säger Sarah Wyrick vid delstatens naturresursmyndighet i ett pressmeddelande.
Hon påpekar också att jägarna kan donera antingen den enda hjort de fäller eller också fälla en extra hjort.

Kan också donera pengar
Eller så kan jägarna, när de löser ut sin jaktlicens, donera en summa pengar motsvarade vad det kostar att hantera en fälld hjort till dess att köttet når någon av de matbanker som finns för de nödställda invånarna i delstaten.
Alla fällda hjortar ska testas så att de inte har avmagringssjukan CWD.
Och jägarna uppmanas att ta kontakt med sitt lokala slakteri, så att man där är beredda att ta emot och hantera ett fällt vilt om jakten är framgångsrik.
De 92 000 hjortar som jägarna i Wisconsin sedan år 2000 har skänkt till matbanker har gett cirka 1,8 miljoner kilo kött.