I Finland finns det fyra populationer av skogsren, en underart till den vanliga renen. Men vilken är mest skyddsvärd, vargen eller skogsrenen, frågar finländare.
Foto: Dmitri Gomon / Shutterstock.com I Finland finns det fyra populationer av skogsren, en underart till den vanliga renen. Men vilken är mest skyddsvärd, vargen eller skogsrenen, frågar finländare.

Är varg eller skogsren viktigast?

I Finland ställs frågan om varg eller skogsren är viktigast. Varg finns i många länder, men inte skogsrenen.

I Pedersöre i Österbotten försvann de sista skogsrenarna för 200 år sedan. Skogsrenen (rangifer tarandus fennicus) är en underart till den vanliga renen. De skiljer sig åt utseendemässigt. Till exempel har skogsrenen längre ben.
På 1980-talet föddes skogsren upp i ett hägn och släpptes sedan ut i det fria. Populationen i Pedersöre är en av fyra populationer i Finland. Man tror det finns 39 djur, men snart görs räkning från luften, rapportera TV-kanalen YLE.
Folk kommer till Pedersöre för att få se den sällsynta skogsrenen.
Men i området finns också varg, järv och lo. Vilka är mest skyddsvärda? 
Vildmarksguiden Mattias Kanckos framhåller dock att skogsrenen är mer sällsynt. Varg finns i många länder, men skogsrenen förekommer bara i Finland och ryska Karelen.