Bäverjakten bör samordnas för att väga de skador bävrarna orsakar mot deras nytta för den biologiska mångfalden. Höjd vattennivå vid bäverdammar kan bland annat gynna olika fågelarter, konstaterar Finlands Viltcentral.
Foto: Shutterstock.com Bäverjakten bör samordnas för att väga de skador bävrarna orsakar mot deras nytta för den biologiska mångfalden. Höjd vattennivå vid bäverdammar kan bland annat gynna olika fågelarter, konstaterar Finlands Viltcentral.

Bäverjakt samordnas i Finland

Bäverdammar kan vara både bra för naturen och dåliga för markägare. Viltcentralen i Finland uppmanar därför markägare och jägare att utgå från vilken påverkan bävrarna har i olika områden och utifrån det samordna och planera bäverjakt.

Lokalt kan skadorna bli betydande när bäverdammar ger översvämningar, men om både bäverjakt och eventuell rivning av dammar samordnas kan skador förhindras.
Samtidigt bidrar bävrarna till den biologiska mångfalden i Finlands natur, framhåller Finlands Viltcentral.
Jakten på bäver började i Finland i augusti och pågår fram till slutet av april.

Två bäverarter i Finland
Finland har två bäverarter. Kanadabäverstammen är starkaste i landets östra delar, men arten håller på att sprida sig västerut mot den europeiska bäverns områden. Den europeiska bäverstammen är avkommor till ett par som planterades ut från Norge.
Genom att bearbeta landskapet berikar Finlands två bäverarter livsbiotoperna där de vistas, konstaterar Finlands Viltcentral.
Landskapet som bävrarna bearbetat är bra för sjöfågelungar och ger både skydd och rikligt med insektföda. Bävrar kan till och med vara till nytta vid återställande av våtmarker.

Jagas även med pilbåge
Bäver i Finland jagas med gevär, pilbåge eller slagfällor.
Den långa jakttiden gör att jakten kan inriktas på att få bort bäver från områden där de kan orsaka skador.
Översvämningar och fällda träd orsakade av bävrar kan ge skador både på vägar, skogar och åkrar med stora ekonomiska förluster för markägarna. De vanligaste problemen är fördämningar gjorda i vägtrummor eller skogsdikningsområden.
Men höjd vattennivå vid bäverdammar kan även gynna olika fågelarter.
En bäverdamm bör anmälas till markägaren, eller det lokala jaktsällskapet, så att för- och nackdelar med den höjda vattennivån ska kunna bedömas, framhåller Viltcentralen.