Det råder delade meningar om det danska förslaget om begränsning av jakten på kronvilt.
Foto: Shutterstock Det råder delade meningar om det danska förslaget om begränsning av jakten på kronvilt.

Begränsad kronviltsjakt i Danmark

Danska miljöministern Lea Wermelin (s) vill införa ett arealkrav vid kronviltsjakten. Bara en äldre hjort med utvuxen krona ska få fällas per 100 hektar.

Danska miljöministern Lea Wermelin vill få till stånd en mer uthållig men begränsad kronviltstam. Tanken är att detta kan uppnås om fler hindar och yngre hjortar fälls.
Men förening Dansk Land- og Strandjagt (DLS) protesterar. Den anser en sådan lag vore ett ingrepp i den danska grundlagen.

Sjunkande värden
Bland annat befarar man att flera jaktegendomar skulle förlora i värde om bestämmelsen införs. Föreningen liknar den föreslagna lagen vid expropriation.
Men förslaget stöds av Vildtforvaltningsrådet inom lantbrukarorganisationen Landbrug & Födevarer. Rådet hoppas att de nya jaktreglerna ska minska markskadorna från kronvilt.

Inget ingrepp i grundlag
En medlem av rådet, Henrik Bertelsen, tillbakavisar att bestämmelsen skulle vara ett ingrepp i grundlagen.
– Grundlagen är inte en lag som ger rätt till allting. Man har jakträtt på sin areal, men det betyder inte att man får skjuta på allt som rör sig. Man får skjuta på det som jaktlagen ger en rätt att skjuta på, säger Henrik Bertelsen.