Foto: Mostphotos Allt tyder på att blyammunitionens tid är över, även i Norge.

Blyförbud införs också i Norge

Även Norge kommer att tillämpa EU:s blyförbud i ammunition. Men i vissa situationer, till exempel vid säljakt, gäller ett undantag.

Den 15 februari 2023 förändras jakten i EU-länderna i grunden då förbudet mot blyammunition träder i kraft. Särskilt hårt drabbas Sverige, och andra länder, som har en stor landyta som klassas som våtmark enligt EU.

Följa avtal

I Norge har man bestämt sig för att följa det avtal Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, har med EU. Det innebär att blyförbudet också gäller här, även om Norge förgäves har kämpat för en mera nordisk definition vad som är en våtmark.

Enligt den konvention som styr förbudet blir det nu i Norge totalförbjudet med blyhagel i det mest vanliga skogs- och fjällandskapet påpekar Miljödirektoratet, enligt Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF.

Vid säljakt

Men blyhaltig ammunition kan få fortsättas användas i Norge om det inte finns något alternativ, till exempel vid säljakt.

För NJFF är det också viktigt blyhaltig ammunition kan få användas på skjutbanor i Norge förutsatt det inte läcker ut något bly från dessa platser. Men EU förbjuder sådan användning och NJFF:s invändningar har varit förgäves.