Foto: Shutterstock Att djur kan bära på covidsmitta är känt sedan tidigare. Frågan är om husdjur och vilt medverkar till att viruset muterar och blir farligare för människor.

Covidsmitta mellan människa och djur undersöks

Norska veterinärer misstänker att jägarna i Amerika kan ha smittat vitsvanshjortar med covid-19. Också i Sverige kartläggs smittvägar mellan människa och djur med målet att förhindra pandemier i framtiden.

Det började med att man uppmärksammade att covid-19 ökar hos vitsvanshjort då jaktsäsongen pågår i Nordamerika. 35 procent av djuren hade antikroppar – utan att visa några sjukdomssymptom. 

Blir farligare

Samma slags virus cirkulerar hos hjort och människa och hypotesen är att jägarna smittar djuren.  Viruset kan gå fram och tillbaka, kan mutera och eventuellt bli farligare. 

Nu undersöker norska forskare i vilken grad viruset finns hos norska hjortdjur. Hittills har 200 djur undersökts, men man har inte påträffat antikroppar mot sjukdomen.

Katter studeras

Det norska veterinärinstitutet vill nu via jägarna få in fler hjortkroppar för fortsatt testning under 2022.

I Sverige funderar man på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, över vilken betydelse vilda djur och husdjur har för att covid-19 sprids och muterar. I ett pilotprojekt ska små däggdjur och katter undersökas.

Viruset cirkulerar

– Den stora frågan som vi söker svar på är: kommer viruset att cirkulera bland djur när pandemin är över och sedan leda till nya utbrott orsakade av nya virusvarianter? säger projektledare Frauke Ecke, docent i landskapsekologi vid SLU, i ett pressmeddelande.