Efter att ett tredje fall av CWD upptäckts i Minnesota har det införts förbud mot att utfodra vilt.
Foto: Tony Campbell / Shutterstock.com Efter att ett tredje fall av CWD upptäckts i Minnesota har det införts förbud mot att utfodra vilt.

CWD ger stopp för utfodring

Myndigheterna i Minnesota inför förbud mot att utfodra vilt sedan ett tredje fall av sjukdomen CWD påträffats hos hjort.

Fallet har inträffat i Fillmore county utanför samhället Lanesboro längst ner i sydöstra Minnesota. Där har tidigare också två fall av Cronic Wasting Desease (CWD) upptäckts.
Det blir förbud mot att utfodra vilt i Fillmore county samt i angränsande kommuner. Enligt tidningen Northland är mycket okänt kring hur CWD, som liknar galna kosjukan, sprids. Men man vill förhindra att sjuka djur kan komma i närkontakt med friska djur på utfodringsplatserna.
Det blir också restriktioner kring tillträdet till ett hjorthägn i Fillmore.
Naturvårdsmyndigheterna i Minnesota uppmanar delstatens jägare att hjälpa till med att tunna ut hjortstammen. Redan när de två första fallen inträffade hade det beslutats att 900 hjortar ska fällas i Fillmore.
År 2010 inträffade också ett fall av CWD i Minnesota. Det var nära orten Pine Island, ett par kommuner norr om Fillmore county. Då beslöt naturvårdsmyndigheterna om utökad jakt. Det slutade med att mer än 4 000 hjortar fälldes.