Foto: Mostphotos Danmarks Jægerforbund har nu gått ut med rekommendationer om hur jägare bör göra om de påträffar döda rävar i naturen.

Danska rävar smittade med fågelinfluensa

Förra året konstaterades att flera döda rävar i Norge var smittade med fågelinfluensa. Nu har även myndigheterna i Danmark upptäckt att fyra rävar dog till följd av fågelinfluensa under 2022.

Rävarna påträffades på Jylland i januari och april. Det handlar om en vuxen rävhane och tre små valpar.

De kom dock inte att analyseras förrän i höstas, då Danmark drog i gång ett övervakningsprogram för fågelinfluensa hos däggdjur.

Rekommendationer till jägare

Nu går Danmarks Jægerforbund ut med rekommendationer om hur jägare bör göra om de påträffar döda rävar i naturen.

Först och främst ska man tänka på sin egen säkerhet och använda engångshandskar samt munskydd om djurkroppen ska läggas i en kraftig plastsäck. Om det inte är möjligt är det bättre låta djurkroppen ligga kvar. Detsamma gäller om man finner döda fåglar.

Smittämnen kan finns kvar kring kroppen långt efter att djuret dött. Risk finns för att man via fotbeklädnaderna släpar hem smittan till egna djur.

Fler smittade däggdjursarter i Europa

Det var en undersökning i Holland 2008 som visade att däggdjur kan smittas om de äter fåglar smittade med fågelinfluensa.

Förutom hos rödräv har fågelinfluensa konstaterats i Europa hösten 2022 hos grävling, iller, lodjur, mink, säl, tumlare och utter, enligt den senaste kvartalsrapporten från europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA; EU:s smittskyddsmyndighet, ECDC; och EU:s referenslaboratorium för fågelinfluensa, IZSV.

Också människor kan smittas med fågelinfluensa, men väldigt få fall är kända.