Danska skolbarn ska få lära sig jakt i en satsning från Danmarks Jægerforbund. (Arkivbild)
Foto: Nate Allred / Shutterstock.com Danska skolbarn ska få lära sig jakt i en satsning från Danmarks Jægerforbund. (Arkivbild)

Danska skolbarn ska få jaga

Skolbarnen i Danmark ska nästa år få chansen att jaga. Ett upprop pågår nu i Danmark för att få jägare ställa upp som frivilliga lärare.

Det är Danmarks Jægerforbund som står bakom uppropet. Tanken bakom projektet är att stadsungdomar dessvärre kommer längre och längre bort från jakten. Det ska jägarorganisationen försöka råda bot på.
Teoretisk undervisning ska föregå mötet med jägare ute i naturen. Det ska undervisas om att jakt också kan kräva naturvård. Efter att ett djur har fällts ska man tillsammans njuta av en god måltid.
Projektet heter NaturligVis. Danmarks Sportfiskerforbund ställer också sina medlemmar till förfogande för skolor som vill ha denna undervisning.
Projektet stöds ekonomiskt av bankanknutna Nordea-fonden, som också stödjer flera andra projekt som ska få danskarna att röra på sig och komma ut i naturen. Även kulturella projekt stöds.
NaturligVis får till en början 3 670 000 danska kronor av fonden.