I somras jagades en enskild varg i två veckor och kostnaden för jakten blev drygt 400 000 svenska kronor.
Foto: hecke61 / Shutterstock.com I somras jagades en enskild varg i två veckor och kostnaden för jakten blev drygt 400 000 svenska kronor.

Dyr vargjakt i Schweiz

Jakt på en enskild varg i Schweiz i somras har visat sig bli mycket dyr. När alla summor räknats samman ligger kostnaden på drygt 400 000 svenska kronor.
Vargen hade tagit 70 får i kantonen Uri när det i juli i somras beslutades om skyddsjakt.

Det visade sig vara svårt hitta att vargen i bergen. Det tog två veckor innan vargen kunde fällas. I skyddsjakten deltog 23 jägare och nio jägmästare. Sammanlagt har de velat ha ersättning för 1 070 arbetstimmar, rapporterar Bauern Zeitung. I kostnaden inräknas också ersättning för övernattning, mat till de jagande samt också eftersök med helikopter.
Den varg som nu fälldes är den första varg som fällts i kantonen Uri på 160 år. Vargen har DNA-analyserats och kommer från Italien. Vargen ska stoppas upp och visas någonstans i kantonen.

Försöker beräkna totalkostnaden
I Uri försöker man nu beräkna vad det kostar att åter ha varg. År 2015 utbetalades 37 500 schweizerfranc, eller 343 000 svenska kronor, i ersättning för 55 får som vargen hade tagit. Till detta ska inräknas olika skyddsåtgärder mot vargen, oklart hur dyra enligt den schweiziska lantbrukstidningen.
Uri ligger i mellersta Schweiz och folket försörjer sig på turism och boskapsskötsel nere i alpdalarna. Kantonens landskapsvapen är en tjur. Uri är enligt legenden den kanton som Wilhelm Tell enligt legenden härstammade ifrån.