Danmark har ambitionen att få landet fritt från vildsvin.
Foto: Shutterstock Danmark har ambitionen att få landet fritt från vildsvin.

En tredjedel av danska vildsvinen fällda

Sedan årsskiftet har danska jägare fällt kanske en tredjedel av Danmarks vildsvin. Det låter mycket, men är i reella tal 35 individer.

Vid årsskiftet hade Danmark nämligen uppskattningsvis endast 50-100 vildsvin. Nu är populationen efter förökningar sannolikt större.
Men Danmark har ambitionen att få landet helt fritt från vildsvin, eftersom man är rädd för att den afrikanska svinpesten kommer dit och hotar livsmedelsexporten. Den är värd miljarder.
Någon svinpest är ännu inte känd i grannlandet Tyskland. Men i skyddsåtgärderna ingår att ett stängsel ska sättas upp längs den dansk-tyska gränsen redan i höst, så att man är beredd ifall svinpesten når Tyskland, vilket Jakt & Jägare har rapporterat i flera artiklar.

Intensifierad jakt
Jakten har också intensifierats och underlättats. Man gräver ned majs invid träd som har bestrukits med tjära och viltkameror har satts upp, framgår av ett reportage i Danmarks Radio.
– Visar de sig i området registrerar vi systematiken i när de kommer och hur länge de stannar. Därefter planerar vi, så att vi kan ligga gömda och skjuta dem, säger Inge Gillesberg, lokal jägmästare på Naturstyrelsen.

Får skjutas dygnet runt
Lagen har ändrats så att vildsvin får skjutas dygnet runt. Av vildsvinen har 21 fällts på privat mark, 12 på Naturstyrelsens arealer och två djur dog till följd av trafikolyckor.
Naturstyrelsen betecknar jakten som framgångsrik, men djurvänner i Danmark kritiserar att också modersuggor skjuts.
Jägare som har fällt ett vildsvin måste inom 24 timmar sända in blodprov och mjältprov till myndigheter för analys. Det har inte funnits någon afrikansk svinpest hos de 35 vildsvinen.