Finska myndigheter utökar kvoten av vargar som får jagas, från 40 till 53.
Foto: Volodymyr Burdiak / Shutterstock.com Finska myndigheter utökar kvoten av vargar som får jagas, från 40 till 53.

Finland höjer vargkvoten

Myndigheterna i Finland höjer vargkvoten med 13 djur utöver 40 begärda. Men det är inget mål att kvoten måste fyllas.

Jord- och skogsbruksministeriets beslut gäller utanför renskötselområdet. Utanför detta område tros finnas 200-248 vargar. Om man utgår deån den lägre siffran innebär kvoten 53 djur att en fjärdedel av de finska vargarna tas bort.
De finska myndigheterna har tidigare aviserat att sociala skäl ska få gälla då det begärs att få fälla en varg. Jakt & Jägare har skrivit om det här.
I kvoten på 53 individer kommer även trafikdödade vargar eller tjuvskjutna vargar inräknas. Kvoten gäller från 2016 till och med 2018.
Enligt ministeriet finns 32-38 vargflockar i Finland. Av dem har 21-27 flockar sina revir innanför Finlands gränser.