Foto: Shutterstock Det finns åtminstone fyra varghybrider i en vargflock i sydöstra Finland. (arkivbild)

Finska regeringen vill att jägare skjuter varghybrider

För att skydda vargstammen uppmanar nu den finska regeringen jägare att ansöka om dispens för att få skjuta fyra varghybrider i en vargflock som rör sig i Södra Karelen.

Naturresursinstitutet (Luke) i Finland har tack vare nyligen gjorda dna-analyser av spillning och päls konstaterat att det finns åtminstone fyra så kallade varghybrider, alltså korsningar mellan varg och hund, i en vargflock som till och från rör sig i Ylämaa i Villmanstrand i Södra Karelen.

Invasiv främmande art

”Varghybriden är en invasiv främmande art som hotar den genetiska livskraften hos vargstammen i Finland. Hybriderna kan också vara mindre skygga för människan än rena vargar. Varghybriderna bör avlägsnas ur naturen, så att de inte förökar sig och korsar sig med vargarna”, skriver jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande.

Men trots att varghybrid är klassad som en invasiv främmande art krävs i praktiken alltid dispens för att få skjuta någon. Därför uppmanar nu ministeriet jägare att hos Finlands viltcentral ansöka om dispens för att få göra just det.

”För närvarande finns det inget annat sätt enligt lagstiftningen att avlägsna hybriderna. Lagstiftningen behöver således utvecklas i detta avseende”, förklarar ministeriet och vädjar till natur- och djurskyddsorganisationer att avstå från att överklaga beslut om dessa dispenser.

Rör sig över gränsen

På grund av att den aktuella vargflocken rör sig över gränsen till Ryssland och oftast befinner sig i grannlandet menar jord- och skogsbruksministeriet att jakten blir svårare och bör utövas av lokala jägare som känner till området.