Förutom provtagning av fällda vildsvin ska de finska jägarna hjälpa till att stoppa svinpesten genom att desinficera jaktutrustning som använts i smittade jaktområden.
Foto: Ulf Hällsten Förutom provtagning av fällda vildsvin ska de finska jägarna hjälpa till att stoppa svinpesten genom att desinficera jaktutrustning som använts i smittade jaktområden.

Finska vildsvin testas för pest

I Finland ökar oron för att den afrikanska svinpesten ska spridas in i landet. Därför bör landets jägare testa fällda vildsvin i jakt på svinpestsmittan. De jägare som sänder in prover får mellan 400 och 600 kronor i ersättning. Det är Evira, Finlands Livsmedelssäkerhetsverk, som vill ha in prover.

Tidningen Jägaren, utgiven av Finlands Viltcentral, skriver att myndigheten vill ha in prov från njure, mjälte och blod. Från vildsvinssuggor ska det sändas in prov från livmodern.
Evira betalar ut 40 euro per vildsvin till jägare och jaktföreningar som sänder in prover. 40 euro är närmare 400 svenska kronor. För prov från suggor betalas närmare 600 kronor.

1 000 kronor i hittelön för döda vildsvin
De som larmar om döda vildsvin, eller vildsvin som visar symptom, får närmare 1 000 kronor i belöning.
Jägaren beskriver hur proven ska tas. Tidskriften publicerar bilder på njure, livmoder och mjälte, så att jägarna lätt ska känna igen organen.
Evira vill också veta var djuren fälldes. Jägarna ska ange de geografiska koordinaterna.

Extra bidrag från svinföretagarna
Förutom stimulansbidraget från myndigheten ger Finlands svinföretagare ersättning till landets jaktföreningar. Svinföretagarna vill helst inte ha vildsvin i Finland.
Om en jägare sänt in prov till Evira får jägarens jaktförening dessutom 90 euro per djur. Det vill säga nästan 900 kronor.

Visar hur jaktutrustning desinficeras
Tidningen Jägaren publicerar också ett reportage om hur jägarna i Finland ska desinficera kläder, bilar och jaktutrustning om de besökt smittade områden utomlands. Ofta rör det då sig om besök i Estland som de finska jägarna har gjort.
Jägarna bör de två första dagarna efter hemkomsten inte ha kontakt med svingårdar eller delta i vildsvinsjakt hemma i Finland. De ska också undvika viltutfodring och att hantera åtelmaterial.