Foto: Shutterstock Antalet vargar i Norge håller sig fortfarande över beståndsmålet.

Fler vargar i Norge

Antalet vargar i Norge har ökat, från 109–114 förra vintern till 125–129 i vintras. Det är i gränsreviren, det vill säga i reviren som delas med Sverige, som föryngringarna har blivit fler, enligt den senaste inventeringen.

– Under vintern har det dokumenterats tolv helnorska eller svensk-norska valpkullar i Norge. Totalen är densamma som i fjol, men med en nedgång från fem till fyra kullar i helnorska revir och en ökning från sju till åtta kullar i gränsreviren, förklarar Rovdatas chef Jonas Kindberg i ett pressmeddelande.

Över beståndsmålet

Eftersom föryngringarna i gränsreviren räknas som 0,5 föryngringar innebär det att Norge kan tillgodoräkna sig åtta norska vargkullar 2021.

Stortinget har fastställt att det nationella beståndsmålet ska vara fyra–sex årliga vargföryngringar i Norge och gränsreviren. Minst tre av föryngringarna ska äga rum i helnorska revir.

– Vargstammen i Norge håller sig alltså över beståndsmålet även i år, konstaterar Kindberg.

De flesta vargarna i Norge uppehåller sig innanför vargzonen i fylkena Innlandet och Viken, och på båda sidor av gränsen till Sverige.

Om man inkluderar gränsreviren dokumenterades det totalt 18 vargrevir, med familjegrupper eller revirmarkerande par, i Norge i vintras. Det är samma antal som under förra vinterns inventering.

Slutrapport i juni

Den norska varginventeringen äger rum samtidigt som den svenska, det vill säga från den första oktober till och med den sista mars.

Rovdata och SLU Viltskadecenters slutrapport om vinterns inventering av den skandinaviska vargpopulationen beräknas vara klar den 1 juni.