Kantonen Zürich i Schweiz ska ha en folkomröstning om att jakt och viltvård endast ska få skötas av närmare 100 statligt anställda skogvaktare istället för de cirka 1 300 jägarna som har viltvården som hobby. Samhällets viltvårdskostnader skulle öka enormt med skogvaktare i stället för jägare.
Foto: Shutterstock.com Kantonen Zürich i Schweiz ska ha en folkomröstning om att jakt och viltvård endast ska få skötas av närmare 100 statligt anställda skogvaktare istället för de cirka 1 300 jägarna som har viltvården som hobby. Samhällets viltvårdskostnader skulle öka enormt med skogvaktare i stället för jägare.

Folkomröstning om viltvård utan jägare

Den 23 september är det folkomröstning i kantonen Zürich i Schweiz. Jaktmotståndare har lyckats få ett val om att endast statliga viltvårdare ska få syssla med jakt, vilket skulle innebära att viltvårdsinsatserna kostar uppåt 300 miljoner kronor årligen istället för cirka tio miljoner.

Vid ett så kallat folkinitiativ ska folkomröstning ske om 6 000 väljare begärt det.
De jaktfientliga aktivisterna försöker driva fram ”Wildhüter statt Jägare”, skogvaktare istället för jägare.
Särskilt utbildade skogvaktare ska sköta viltvård och jakt, då det anses nödvändigt. Det ska i så fall anställas 80-90 statliga jägare som ska utföra uppdrag, rapporterar tidningen Tierwelt.

Cirka 1 300 jägare i kantonen
I kantonen finns 1 300 jägare som årligen ägnar cirka 400 000 timmar på olika delar av viltförvaltningen. Ofta utförs arbetet gratis som en del av deras hobby. Kanske det offentliga lägger ner någon miljon schweizerfranc på viltvårdskostnader per år, eller närmare tio miljoner svenska kronor. Jägarna utför en samhällsnytta när de till exempel rycker ut efter viltolyckor i trafiken.
Motståndarsidan kallar jakt utförd av anställda skogvaktare för statsjakt. ”Staatsjgd”.
Statsjakten skulle kosta 20-30 miljoner schweizerfranc årligen, eller i runda tal 200-300 miljoner svenska kronor, enligt Limmattaler Zeitung.

Flera partier värnar om jakten
I debatten är de Gröna, Socialdemokraterna, de Frisinnande och Schweiziska Folkpartiet uttalade motståndare till statsjakt. De tror att utan traditionell jakt kommer viltbestånden att föröka sig okontrollerat med sjukdomar som följd. Mer vilt är också en trafikfara.
Men Marianne Trüb Klingler, talesperson för ja-sidan, säger att kantonens jägare är för dåligt utbildade. Jakten medför lidande och ångest hos djuren, hävdar talespersonen.Hon tror naturen själv kommer att reglera viltbestånden och hänvisar till att biologer sagt att jakt påverkar djur så att de förökar sig mer.

Tradition med beväpnade medborgare
En aspekt som förs fram i debatten om statsjakt är det neutrala landets långvariga tradition att skyddas av beväpnade medborgare. Den som gjort sin värnplikt i Schweiz ska i hemmet ha uniform, vapen och ammunition för att snabbt kunna mobilisera. Hur kommer detta så kallade milissystem att påverkas om det blir förbjudet att vara jägare? undrar motståndarna till förslaget om statsjakt.