Foto: Mostphotos 2012 etablerade sig de första vargarna i Danmark i modern tid. Sedan dess har det gått snabbt med årliga fördubblingar av antalet.

Forskare: Dubbelt så många danska vargar möjligt

Det finns utrymme för dubbelt så många danska vargar som nu. Det hävdar professor Peter Sunde vid Århus universitet som har i uppdrag från Miljöstyrelsen att övervaka vargutvecklingen i Danmark.

Vargarna återvände till Danmark 2012. Vid slutet av 2022 fanns 29 individer i landet, vilket var dubbelt så många vargar som vid slutet av 2021.

Fortsatt ökning

Och ökningen fortsätter. Minst åtta vargungar har fötts i år. 

Nu finns fem vargpar i Danmark. Hur många vargar Danmark kan klara att härbärgera är enligt professor Peter Sunde vid Århus universitet svårt att säga, men biologiskt sett finns det näringsresurser och utrymme, enligt honom, för i vart fall tio par.

Men alla danska vargar är inte ”danska”. Av de 29 har nio invandrat från Tyskland, vilket kanske innebär att några danska vargar också vandrar ner till Tyskland.

Samtliga 29 nuvarande vargar finns på Jylland. Men det är möjligt att någon varg kommer att söka sig över till ön Fyn, enligt uppgifter i dansk tv.

Skyddad art

Professor Peter Sunde påpekar att Danmark inte kan sätta ett tak för hur många vargar landet ska ha eftersom EU-reglerna klassar vargen som en skyddad art.

Danmark har inrättat särskilda vargzoner. Lantbrukare som bedriver verksamhet inom dessa kan få bidrag till skyddande hägn mot angrepp.

Men bara fem av de 29 vargarna finns i vargzonerna, enligt uppgift från den socialdemokratiske miljöministern Magnus Heunicke.

Merparten av angreppen mot husdjur sker dessutom utanför vargzonerna.