Världens första provrörsvalpar är födda, där fem av valparna är renrasiga beagle medan två är blandning mellan beagle och cocker spaniel. Valparna på bilden har däremot sannolikt kommit till på naturlig väg.
Foto: Master1305 / Shutterstock.com Världens första provrörsvalpar är födda, där fem av valparna är renrasiga beagle medan två är blandning mellan beagle och cocker spaniel. Valparna på bilden har däremot sannolikt kommit till på naturlig väg.

Första provrörsvalparna födda

Världens första provrörsvalpar har fötts. Det är amerikanska forskare som lyckats med provrörsbefruktning.

Arbetet har skett vid Cornell-universitetet, rapporterar Science Daily. Ända sedan 1970-talet har det gjorts försökt att tillämpa denna fortplantningsteknik även med hundar. 
Efter många svårigheter lyckades det att inplantera 19 befruktade ägg hos en surrogatmoder. Det föddes sju valpar. Två av valparna kom från en befruktning mellan en beagletik och en cocker spaniel-hane, och de resterande var från en befruktning mellan beagle på både tikens och hanens håll.
När nu provrörstekniken också behärskas för hundar kan den bidra till att utrotningshotade hundraser räddas. Den kan också leda till att genetiska defekter som kan uppstå vid inavel förhindras.
Framsteget kan också leda till bättre förståelse av mänskliga ärftliga sjukdomar, enligt forskarna. Människans bästa vän och människan delar nämligen mer än 350 genetiska drag och sjukdomsorsaker, vilket är mer än vi gör något annat djur.