Stammen av grizzlybjörn har återhämtat sig under de senaste decennierna.
Shutterstock Grizzlystammen har återhämtat sig under flera decennier.

Grizzlyjakt kan tillåtas i Klippiga bergen

Viltvårdsansvariga i Klippiga bergen i USA kämpar för att grizzlyjakt ska tillåtas. Delstaten Wyoming har redan sagt ja till en begränsad jakt.

Efter det att Wyoming fattat beslut om att tillåta jakt på grizzlybjörn överväger Montana och Idaho att följa efter.

På 1800-talet beräknas det ha funnits 50 000 grizzlybjörnar i västra USA, men de europeiska invandrarna trängde undan stammen. 1975 fanns det färre än 1 000 björnar, då infördes ett federalt jaktförbud.

Trump tillät jakt

President Trump bestämde att delstaterna själva skulle få fatta beslut om jakten. Men olika juridiska turer har medfört att så inte har skett och den federala myndigheten ser fortfarande grizzlybjörnarna som en hotad art.

Nu arbetar man emellertid i Klippiga bergen för en samverkande delstatslösning. I nationalparken Yellowstone tänker man sig att de ska finnas 900 grizzlybjörnar och i nationalparken Glacier 800 grizzlybjörnar, enligt TV-stationen ABC.

Angripit boskap

Detaljer om när och hur jakten ska ske väntas senare. Djurrättsaktivister motsätter sig all jakt. Men jägare och boskapsägare vill hålla populationen under kontroll med tanke på björnarnas angrepp på boskap och människor.

Grizzlybjörnen väger normalt omkring 180–410 kilo, men extremt stora hanar kan väga upp emot 640 kilo. Beteckning grizzly kommer från engelskan. Det hette ursprungligen grizzled – gråskimrande eller gråsprängd – något som syftade på björnens päls, enligt Wikipedia.