Tvättbjörnar får jagas i det stora naturreservat Röhn i tyska Hessen för att försöka rädda orrarnas ägg.
Foto: Shutterstock.com Tvättbjörnar får jagas i det stora naturreservat Röhn i tyska Hessen för att försöka rädda orrarnas ägg.

Grön minister tillåter jakt i reservat

Miljöministern i den tyska delstaten Hessen tillåter jakt på bland annat tvättbjörn för att skydda de orrar som finns i ett naturreservat. De invasiva tvättbjörnarna finns i riklig omfattning i delstaten.

Det är i det stora naturreservat Röhn som det upptäckts att tvättbjörnarna går hårt åt orrarnas ägg. I Hessen finns orrar endast i detta naturreservat. 
Miljöminister Priska Heinz tillhör miljöpartiet De Gröna. I reservatet tillåter han även att jaktförbudet slopas för mink, mårdhund och räv, enligt tidningen Giessener Anzeiger.

S-politiker vill öka jakten på tvättbjörn
I övriga Hessen råder jaktförbud på dessa djur under tiden första mars till sista juli. Men den socialdemokratiske jakttalesmannen i delstatsparlamentet vill ha ökad jakt i tvättbjörn i hela delstaten.
De tyska jägarna har ett system för viltövervakning. Tyskland har delats in i olika övervakningsområden. I Hessen finns tvättbjörnen i 78 procent av dessa områden.
Ordföranden för delstatens jägarförbund, Jurgen Ellenberger, instämmer i att enda sättet att skydda de hotade djurarterna är att börja skjuta bort de invasiva djurarterna för att stoppa deras predation.