Foto: Mostphotos Guldschakalen är större än en räv, men betydligt mindre än en varg.

Guldschakal observerad på sju platser i Finland

Guldschakal har observerats flera gånger i Finland sedan 2018. Nu på sju platser i olika delar av landet, enligt Naturresursinstitutet.

Läs mer

I oktober publicerades en vetenskaplig artikel av bland andra Ilpo Kojola, Golden jackal expansion in northernmost Europe: records in Finland, där nordeuropeiska guldschakalobservationer från 2018–2022 presenteras. I artikeln diskuteras också guldschakalens framtid i Finland.

Guldschakalen som ursprungligen kommer från Asien har nu ett brett utbredningsområde i Europa.

Den första observationen i Finland gjordes i Kajana i den mellersta delen av landet i augusti 2018. Sedan dess har bekräftade observationer gjorts på sex andra orter, den nordligaste i mellersta Lappland.

I Finland koncentreras observationerna till den mellersta delen av landet, inte till snöfattiga kustområden.

Från Estland

– En möjlig orsak till att inga observationer har gjorts i snöfattiga kustområden är att S:t Petersburgs vidsträckta stadsområde hindrar guldschakaler från att flytta till Karelska näset, vilket är orsaken till att de hamnar på Olonetsnäset mellan Ladoga och Onega och längre norrut in i Finland. Det rikliga vargbeståndet i västra Finland kan också hindra guldschakaler från att bosätta sig där, säger professor Ilpo Kojola på Naturresursinstitutet Luke i ett pressmeddelande.

De guldschakalerna som har vandrat till Finland kommer med största sannolikhet från populationen i Estland.

Ensamma hanar

Guldschakal har också observerats i nordligaste Norge och flera gånger i Danmark. De individer som har observerats i norra Europa har rört sig ensamma, än så länge finns inga tecken på parning. Kön har fastställts för två individer som har observerats i Finland. Båda är hanar.

I storlek är guldschakalen större än en räv, men betydligt mindre än en varg, ett hunddjur som använder de födokällor som dess livsmiljö erbjuder på ett mycket mångsidigt sätt.

Några av de schakaler som har dykt upp i Finland har använt matkällor som är relaterade till mänsklig aktivitet. Åtminstone i norra Finland måste de vara av avgörande betydelse för att övervintringen ska lyckas.