Foto: Suzanne Fredriksson Hårdare tag mot ljusskygg verksamhet som skadar faunan är att vänta i Danmark.

Hårdare straff för faunakriminalitet

I Danmark kommer det nästa år att läggas fram förslag om hårdare straff för så kallad faunakriminalitet. Det kan exempelvis handla om att någon lägger ut gift som kan skada rovfåglar, att bon plundras på ägg eller att fredade djur dödas.

Det är det danska Miljöministeriet som aviserar om en lagskärpning och Danmarks Jaegerforbund stödjer arbetet. I  framtiden kan den som bevisas skyldig till faunakriminalitet dömas till fängelse, böter eller om det är frågan om en jägare, indraget jaktkort. 

Tydligare lagar

Jaegerforbundet har i fler år arbetat för hårdare tag mot denna typ av kriminalitet, även om man är införstådd i att det i vissa fall handlar om rent oförstånd. De aktuella lagarna kan vara svåra att förstå och de överlappar även varandra. Miljöministeriet lovar att de nya lagarna ska bli tydligare.

Svårt att upptäcka

En annan svårighet med att komma tillrätta med faunakriminalitet är att den sker ute i naturen och är svår att upptäcka. Jaegerforbundet vill att polisen ska få utökade resurser för efterforskning när något misstänkt dyker upp. Samtidigt uppmanar förbundet sina medlemmar att inte låta sig påverkas av omgivningen utan våga säga ifrån om man får kännedom om faunakriminalitet.