Foto: Johan Boström 88 procent av svenskarna accepterar jakt.

Hög acceptans för jakt i Norden

70 procent av den franska allmänheten och hela 91 procent av danskarna accepterar jakt. Det visar två nyligen genomförda opinionsundersökningar.

Det är de nationella jägarorganisationerna i Danmark och Frankrike som har beställt opinionsundersökningarna. Fransmännen ihop med den europeiska jägarfederationen FACE.

Otroligt glada i Danmark

Claus Lind Christensen, ordförande i Danmarks Jaegerforbund, är mycket nöjd med den höga acceptansen för jakt i Danmark – 91 procent av allmänheten – vilket är den högsta siffran i Europa.

– Vi är otroligt glada över att det finns en sådan utbredd acceptans för jakten. Det visar att det finns en stor förståelse för jaktens och jägarnas roll i förhållande till naturvården, säger han i ett pressmeddelande och fortsätter:

– När man tänker på att det bara är tre procent av befolkningen som jagar bådar det gott för möjligheten för kommande generationer att jaga då det finns så stor acceptans för jakt bland resten av befolkningen, tillägger han.

88 procent i Sverige

Resultat i Danmark motsvarar ungefär siffrorna vid den senaste undersökningen i Sverige.

Även här jagar cirka tre procent av befolkningen. Och den svenska allmänhetens acceptans för jakt är också hög. År 2022 svarade 88 procent att de accepterar jakt, i en Sifoundersökning beställd av Svenska Jägareförbundet.

Låg acceptans på Irland

Däremot är acceptansen av jakt låg på Irland, där endast 40 procent av befolkningen accepterar jakt, vilket framkom när FACE nyligen samlade sina 37 medlemsländers kommunikatörer i Österrike.