En satsning på Europas våtmarker har kommit Finland till del.
Foto: Shutterstock En satsning på Europas våtmarker har kommit Finland till del.

Internationellt jägarstöd för våtmarker

Åtskilliga jägarorganisationer stödjer nu att det ska inrättas fler våtmarker i norra Europa. Bland annat finländska Karelen har tagit del av medlen.

Våtmarken i Korpinurmi i norra Karelen har beviljats finansiering av organisationen Waterfowlers’ Network.
Organisationen består av sju jägarförbund, i olika europeiska länder, som jobbar med att stärka de flyttande fågelstammarna genom internationellt samarbete.

Jägarna bidrar i arbetet
– Jägarna uträttar ett arbete för livsmiljöerna i stor skala för att andstammarna ska återhämta sig. Runt om i Europa önskar sig jägarna fler änder och de är beredda att jobba för det, säger Mikko Alhainen på Finlands viltcentral som är projektchef på våtmarksprojektet Sotka till tidningen Jägaren.
– Det finns inte danska, holländska eller brittiska änder. Det finns bara gemensamma andstammar som vi gemensamt måste vårda, fortsätter Mikko Alhainen.
Inom våtmarksprojektet Sotka har man på kort tid åstadkommit drygt 130 hektar lämpliga livsmiljöer för sjöfåglarnas kullar och arbetet fortsätter.

Lämpliga livsmiljöer
Målet är att realisera drygt 400 hektar lämpliga livsmiljöer för andungarna, fördelat på minst 40 objekt.
Våtmarksprojektet finansieras främst av jord- och skogsbruksministeriet i Finland. Grundkravet är alltid en egenfinansieringsandel som kan täckas med sponsorbidrag och gemensamt arbete.
Till en början har jägarorganisationerna i Storbritannien, Nederländerna och Danmark stått för 15 procent av kostnaderna.