Tyska jägare vill att infrastrukturen ska bli mer grön, för att minska riskerna för viltolyckor.
Foto: Photo360 / Shutterstock.com Tyska jägare vill att infrastrukturen ska bli mer grön, för att minska riskerna för viltolyckor.

Jägare vill ha grön infrastruktur

Eftersom trafikolyckorna ökar starkt i Tyskland vill jägare i landet att politikerna inför en grön infrastruktur.

Senaste jaktåret registrerades 263 000 allvarliga olyckor i trafiken där vilt var inblandat. Det är en ökning med tio procent sedan förgående jaktår.
Nu anser Deutscher Jagdverband i samarbete med motororganisationen ADAC och naturskyddsorganisationerna Nabu och WWF att man måste gå den motsatta väg. 
Ett åtgärdsprogram måste komma till så att viltolyckorna minskar med fem procent varje år.
För att detta ska ske bör en procent av alla större väginvesteringar  användas till en så kallad grön infrastruktur, framgår det av ett pressmeddelande från jägarna. 
Man vill bland annat att viltet ska ledas i korridorer i naturen, att viltövergångar byggs, att viltstängsel sätts upp samt att det installeras olika anordningar som varnar bilisterna för att vilt finns nära vägen.
Myndigheterna bör samarbeta över hela Tyskland så att åtgärderna i den gröna infrastrukturen samordnas. I vissa fall krävs ingrepp i odlingslandskapet och staten bör då kunna ersätta lantbruket för dessa ingrepp. 
På tio års sikt bör 90 procent av åtgärderna för Tysklands gröna infrastruktur ha genomförts.