Mostphotos Sättet att räkna vargflockar irriterar tyska jägare.

Jägarmissnöje med tysk vargstatistik

I Tyskland är den nationella jägarorganisationen missnöjd med att man räknar antalet vargar i flockar. Det är ett gammalmodigt sätt att räkna, hävdar Deutscher Jagdverband.

Antalet vargflockar har ökat i Tyskland med 26 stycken sedan 2020/21 och uppgår nu till 157 stycken.

Jägarförbundet har utgått från litteraturen där det hävdas att en flock genomsnittligen består av åtta individer. Flockarna skulle alltså tillsammans kunna bestå av 1256 individer.

Familjegrupper

Läggs därtill till 27 vargpar och 19 ensamlevande djur skulle Tyskland nu kunna ha omkring 1 600 vargar, enligt den senaste beräkningen.

I Sverige delas reviren in i familjegrupper och revirmarkerande par. En familjegrupp räknas som tio individer. Flockar talar man inte om i Sverige. Men när det beslutas om tilldelning under licensjakten räknar man med att en familjegrupp består av sex individer.

Folks oro

Det tyska jägarförbundet kräver nu att den nytillträdda regeringen snarast beslutar om en vargpolitik som liksriktas med andra EU-länder där hänsyn i kan tas till folks oro.

Antalet skador på den tyska tamboskap har nämligen ökat med en tredjedel. Närmare 4 000 får, getter, kor och även hästar togs av vargen 2020. 

Flest flockar

Flest vargflockar finns i förbundslandet Brandenburg med 49 flockar, följt av Niedersachsen med 35 och Sachsen med 29. Sammanlagt dog 138 vargar 2020 varav 107 föll offer för trafiken, 13 sköts och fem avled av oklara orsaker. Myndigheterna beslöt att fyra vargar skulle avlivas.