I USA omsätter jakten drygt 33 miljoner dollar, enligt en beräkning som gjorts av The Wall Street Journal.
Foto: ESOlex / Shutterstock.com I USA omsätter jakten drygt 33 miljoner dollar, enligt en beräkning som gjorts av The Wall Street Journal.

Jakt i USA för 33 miljarder dollar

Affärstidningen The Wall Street Journal har försökt undersöka hur mycket jakten är värd i USA. Tidningen redovisar enbart det ekonomiska värdet kring jakten. Det stora ekonomiska värdet av det fällda viltet tas inte upp.

Totalt beräknas jakten omsätta över 33 miljarder dollar. Drygt 10 miljarder dollar spenderas på resor. 14 miljarder dollar förbrukas till inköp av utrustning som vapen, kikare och kläder.
Tidningen har försökt fördela summa på olika slags vilt. Hälften av miljarderna går till jakt på större vilt som hjort, älg och björn.
Jägarna i USA använder 282 miljoner dagar för att dra ut på jakt. 
Det beräknas finnas 13,7 miljoner jägare i USA i åldern över 16 år. Det innebär att sex procent av USA:s befolkning räknar sig som jägare. Största åldersgruppen är de mellan 45 och 54 år. De utgör 23 procent av jägarna.
I USA är 89 procent av jägarna män och 11 procent kvinnor.