Svinpestsmittade vildsvin ska upptäckas med drönare i Bayern och för att öka jakten på vildsvin har skottpengarna höjts till drygt 1 000 kronor för ett fällt vildsvin.
Foto: Shutterstock Svinpestsmittade vildsvin ska upptäckas med drönare i Bayern och för att öka jakten på vildsvin har skottpengarna höjts till drygt 1 000 kronor för ett fällt vildsvin.

Jakt med drönare på ”pestvildsvin”

I Bayern ska drönare sättas in mot vildsvin för att på ett tidigt stadium upptäcka spridning av den afrikanska svinpesten. Fynd av vildsvin som dött av svinpest brukar vara ett tidigt tecken på att smittan nått ett område.

Svinpesten har ännu inte nått Bayern, eller något annat förbundsland i Tyskland. Men svinpest finns nära tyska gränsen i Polen och har grasserat i Tjeckien.
Därför ska det i Bayern sättas upp ett tio mil långt stängsel längs vägar mot Tjeckien, där vildsvinen kan tänkas röra sig, rapporterar lantbrukstidningen Topagrar.

Drygt 1 000 kronor för ett fällt vildsvin 
Flera tyska regionledningar nära gränsen till Tjeckien höjer premien för fällda vildsvin från 20 till 100 euro. Det innebär att det blir skottpengar på drygt 1 000 kronor för ett fällt vildsvin.
De ansvariga för de statligt ägda bayerska skogarna vill stimulera jägarna till ökad vildsvinsjakt, både med avgiftsfri jakt och inköp av mörkerkikare.

Matrester med svinpest oroar mest
För närvarande tror inte de bayerska myndigheterna att det är hög risk att vildsvin med svinpest ska vandra in i Bayern över gränsen till Tjeckien.
Tjeckien har haft svinpestutbrott, men landet är nu fritt från den afrikanska svinpesten.
Däremot befarar myndigheterna i Bayern att någon slänger svinpestsmittade matrester, som äts av vildsvin.
Därför krävs olika åtgärder. Men strategierna är olika i Tysklands förbundsländer. Bayerns miljöminister Thorsten Glauber beklagar att kampen mot den afrikanska svinpesten inte kunnat samordnas över hela Tyskland.