Under förra jaktsäsongen fälldes 131 000 klövvilt i Finland. Ungefär 46,1 procent av avskjutningen bestod av vitsvanshjort.
Foto: Shutterstock Under förra jaktsäsongen fälldes 131 000 klövvilt i Finland. Ungefär 46,1 procent av avskjutningen bestod av vitsvanshjort.

Jakt på finskt klövvilt värd miljarder

Jakten på klövvilt i Finland var under den förra jaktsäsongen värd cirka 206 miljoner euro, alltså drygt 2,1 miljarder svenska kronor per år. Det visar beräkningar som Finlands viltcentral har gjort.

Under förra jaktsäsongen fälldes 131 000 klövvilt i Finland. Ungefär 46,1 procent av avskjutningen bestod av vitsvanshjort, ungefär 39,9 procent av älg, ungefär 13,1 procent av rådjur och ungefär 0,7 procent av vildsvin. Dovviltet stod för cirka 0,1 procent och skogsvildrenarna för cirka 0,01 procent av avskjutningen.
Enbart köttvärdet var 81,5 miljoner euro, drygt 830 miljoner svenska kronor, även om en mycket liten del av köttet faktiskt blev sålt. Och jaktens beräknade rekreationsvärde var cirka 124,5 miljoner euro, det vill säga knappt 1,3 miljarder kronor.

Ska identifiera kostnader och intäkter
Det är inom projektet Intäktsföring av värdet på den hållbara vilthushållningen i Finland, som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och görs av Finlands viltcentral i samarbete med Jyväskylä yrkeshögskola, som man har beräknat det totala värdet av klövviltsjakten, rapporterar tidningen Jägaren.
Projektet, som avslutas vid utgången av år 2021, fokuserar på främjandet av det ekonomiska välbefinnande som viltet ger och beaktar olika viltaktörers synvinklar. Ett av målen är att identifiera kostnaderna och intäktsmöjligheterna och strukturera dem som en del av värdefördelningsprincipen, så att viltets intäktsförda ekonomiska värde fördelas mellan markägar-, jaktförenings- och näringslivsaktörerna på ett rättvist och transparent sätt.