Norska vildrenar ska jagas för att förhindra spridning av sjukdomen CWD.
Foto: Nils Prause / Shutterstock.com Norska vildrenar ska jagas för att förhindra spridning av sjukdomen CWD.

Jakt på norsk vildren tillåts

Myndigheterna i Norge har gett tillstånd till jakt på vildren för att förhindra att sjukdomen Chronic wasting disease (CWD) sprids.

Förra året konstaterades att några norska vildrenar hade Chronic wasting disease. Det var första gången sjukdomen konstaterades i Europa och första gången hos vildren. Sjukdomen har liknats vid galna ko-sjukan. Den finns hos många hjortdjur i USA och Kanada.
Miljödirektorat i Norge har gett fältpersonal hos Statens naturoppsyn tillåtelse att fälla vildren i området Nordfjella. Där finns vildren på ena sidan av en större väg och tamren på andra sidan. I första hand ska man försöka förhindra att grupperna möts.
Det kan vara farligt för friska djur att gå in i området där CWD finns eller ha funnits hos djur. Sjukdomen kan finnas vilande i marken.

Tre vildrenar fällda
Man har lyckats skrämma bort en del renar, men tre vildrenar var man tvungen att fälla. De har undersökts av veterinär. De tre fällda djuren hade inte CWD.
Statens naturoppsyn vill ha kontakt med norrmän som ser vildren, älg, rådjur eller hjortar som förefaller sjuka, så att de sjuka djuren kan fällas.
I Norge har man också haft diskussion om att helt sanera området där de CWD-drabbade påträffades. Men några sådan beslut har inte fattats. I USA däremot har man tagit bort ett stort antal djur från drabbade områden.