Danska bävrars byggande oroar markägare som vill öppna för jakt. Samtidigt gäller EU:s regler om gynnsam bevarandestatus.
Foto: Shutterstock Danska bävrars byggande oroar markägare som vill öppna för jakt. Samtidigt gäller EU:s regler om gynnsam bevarandestatus.

Markägare kräver bäverjakt i Danmark

Danmark har inte haft bäver på ett par tusen år, men vid sekelskiftet sattes djur ut i naturen. Nu kommer klagomål och krav på jakt.

Även om det finns många bävrar i ett område ska det mycket till för att Miljöstyrelsen ska bevilja jakt, säger Ejgil Andersen, tjänsteman på Miljöstyrelsen, till LandbruksAvisen.dk.

Uppnå bevarandestatus
Situationen beror på att de danska bävrarna är skyddade. Först måste arten uppnå en gynnsam bevarandestatus, när den inte har nått dit så skyddas den av EU:s regler om bevarande.
Dessa regler ska omprövas om fyra år. Om det stämmer att Jylland har 200 bävrar i 50 familjer så kan bävern ha uppnått bevarandestatus på Jylland.

Inkonsekventa regler
Dansk lantbrukspress skriver att man anser att det är underligt att EU beviljar miljoner i lantbruksstöd till marker som man sedan låter bävern ödelägga genom sitt byggande.
LandbrugsAvisen.dk kräver jakt med hänvisning till denna inkonsekvens.
Men Miljöstyrelsen rekommenderar främst andra åtgärder mot skadeverkningar, till exempel att ta bort träd längs vattendrag, sätta nät i rör ute i naturen samt instängsling.