Kräver stopp för stöd till PETA

Jägare och bönder i den tyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern vill stoppa stödet till djurrättsaktivisterna i PETA. Brukarna och jägarna är trötta på att förföljas av organisationen, skriver tidningen Top Agrar.

I Tyskland har föreningar och stiftelser möjlighet få skattelättnader om de arbetar allmännyttigt. På tyska kan är begreppet Gemeinnützigkeitstatus. Det kan  till exempel gälla sammanslutningar som arbetar för vetenskap, konst, kultur och idrott, ,men även djurskydd.
Gröna brukar i Mecklenburg-Vorpommern vill att en myndighet i Stuttgart ska pröva om PETA ska få ha kvar denna status.
Jägarna och bönderna klagar på att PETA:s räkenskaper inte är möjliga att granska. De pekar även på att organisationen upprepade gånger gör utspel till  till myndigheterna, som på skattebetalarnas bekostnad ska utredas. 

Tycker att de är extremister
Jägare och bönder vill inte längre bli förföljda av PETA, som de betecknar som en extremistisk organisation.
De anser att PETA företräder en moralisk överhöghet som till varje pris ska skydda djuren. Jägarna och bönderna anser att PETA borde ta hänsyn till de faktiska omständigheterna i varje enskilt fall. Som till exempel att stora viltstammar leder till många olyckor i trafiken och att det behövs jakt och andra viltvårdsinsatser. De senaste två månaderna har det inträffat 100 viltolyckor i Mecklenburg-Vorpemmern.