Foto: joppo / Shutterstock.comLockjakt har blivit mer populärt i Finland och inspirationen kommer från Sverige. Nu utbildas fler jägare i konsten att locka vilt.

Lockjakt lockar unga finländare

Lockjakt är på uppgång i Finland, särskilt bland unga jägare. Inspirationen kommer från Sverige.

Aki S Perälä, som undervisar i lockjakt, berättar att svenskarna Gunnar Sundhs kassetter och Ulf Lindroths videor haft stor betydelse i Finland för kunskaperna kring lockjakt. Det var redan förra seklet. Intresset gick därefter ned, men är nu på väg upp igen, särskilt bland de unga. En Facebook-grupp har cirka 6 000 medlemmar. 
Den modern lockjakten anses ha ursprung från Nordamerika i mitten av 1900-talet. 
Men redan i uråldrig traditionell finsk musik kan ekon höras efter lockjakt på älg och säl. Det berättar Aki S Perälä i en intervju i tidningen Jägaren, som ges ut av Finlands viltcentral.

Undervisar i lockjakt

Nu undervisar han i hur jägare ska placera sig i terrängen, ta hänsyn till vindriktningar och hur de ska vara klädd för att inte störa. Lockjakten är lärorik för jägaren då jägaren måste sätta sig in i varje djurarts beteende för att lyckas.
Tidpunkten på dygnet är viktig för lockjakten. Bäst lyckas lockandet då jägaren kan utnyttja något av djurens tre grundläggande behov. Nämligen behov av föda, trygghet och fortplantning.
Aki säger att lockandet är en upplevelse då man lär sig enormt mycket om djurens beteende. Han anser att till exempel naturfotografer, samt också andra naturvänner än jägare, borde lära sig lockandets konst.

Lars Sönnergren
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...