Den danska miljöministern förslag om arealkrav för jakt på kronhjort har stöd av danska regeringens stödpartier samt av sex av sju organisationer i det danska Vildtforvaltningsrådet.
Foto: Mostphotos Den danska miljöministern förslag om arealkrav för jakt på kronhjort har stöd av danska regeringens stödpartier samt av sex av sju organisationer i det danska Vildtforvaltningsrådet.

Minister vill begränsa kronhjortsjakten

Det fälls för många kronhjortar i Danmark. Därför vill landets socialdemokratiska miljöminister införa arealkrav för jakt på kronhjort. Danmarks Jægerforbund protesterar dock mot förslaget.

Att äldre tjurar med ståtliga horn är attraktiva att fälla för jägare har medfört att köns- och åldersfördelningen i den danska kronviltspopulationen är snedvriden.
– Vi önskar en hållbar och etiskt riktig jakt, säger Danmarks miljöminister Lea Wermelin i ett pressmeddelande.

Vill införa arealkrav
Därför vill hon nu införa arealkrav för jakt på kronhjort, det vill säga en begränsning av antalet kronhjortar som får fällas inom ett visst antal hektar. Enligt en beräkning gjord av forskare vid Århus universitet kommer det att leda till att fler kronhjortar blir äldre.
Jakten på hindar och kalvar föreslås dock fortsatt vara fri inom given jakttid.
För att arealkravet ska kunna bli verklighet måste en ny lag stiftas. Miljöministern förslag har stöd av danska regeringens stödpartier samt av sex av sju organisationer i det danska Vildtforvaltningsrådet.

Jægerforbundet säger nej
Det är Danmarks Jægerforbund som säger nej. Förslag om arealbaserad kronhjortsjakt har även tidigare lagts fram i Danmark och även då har de danska jägarna varit negativa.
Jägarna tror nämligen inte att förslaget är någon ”mirakelkur”, utan att det bara kommer att leda till en omfattande byråkrati då förhållandet areal och tillåten jakt ska räknas fram.
– Arealkravet är ett försök att förvalta kronviltet på egendomsnivå, när det enligt vår mening bör förvaltas på beståndsnivån. Det vore bättre om vi får ett frivilligt men förpliktande samarbete på regional nivå, menar Danmarks Jægerforbunds ordförande Claus Lind Christensen i ett pressmeddelande.