Mp i Norge: ”Tredubbla vargmålet”

Miljöpartiet de gröna i Norge vill tredubbla målet för föryngringar i den norska vargstammen. Det beslutades vid partiets landsmöte och partistyrelsen kördes över.

Med 98 mot 80 ombudsröster beslutade miljöpartiet att höja dagens mål för vargföryngringar med minst tre helnorska vargkullar årligen till ett minimum med åtta-tio helnorska vargkullar per år, rapporterar Dagbladet.
En av dem som stod bakom det tredubbla ökningsmålet var Öyvind Solum från Akershus.
– Nationella beståndsmål skall uppfattas som en nedre, kritisk gräns. Det bör vara en buffert mot den nedre gränsen, deklarerade han, enligt Dagbladet.

Nationalpark för de stora rovdjuren
Ombuden körde även över partistyrelsen i en annan rovdjursfråga och drev igenom att de gröna ska verka för att Norge får sin första nationalpark med ett enhetligt ekosystem som inkluderar de stora rovdjuren.
Däremot blev det inget ställningstagande om att avveckla den så kallade vargzonen i Norge.
– Vargzonen ger faktisk vargarna bättre skydd än utanför zonen om fårnäringen ges stöd till åtgärder som ger färre angrepp på betesdjur, resonerade Öyvind Solum.