Jägarna i tyska Nordrhein-Westfalen protesterar mot nya jaktregler genom att samla in namnunderskrifter. (Arkivbild)
Foto: Steve Oehlenschlager / Shutterstock.com Jägarna i tyska Nordrhein-Westfalen protesterar mot nya jaktregler genom att samla in namnunderskrifter. (Arkivbild)

Namnlista räddar tysk jakt?

Jägarna i dem tyska delstaten Nordrhein-Westfalen protesterar nu mot nya jaktregler i delstaten. De hoppas kunna samla in 66 000 namnunderskrifter.

Detta antal är nödvändigt för att delstatsparlamentet på nytt ska ta upp de jaktregler inrikesministeriet i delstaten nyligen införde. Sedan 2002 har delstaten regler om ett så kallat Volksinitiative – en medborgarrätt. Om det lyckas få ihop 0,5 procent av de röstberättigades namnunderskrifter måste frågan tas upp på nytt. Det finns inga garantier om att frågan avgörs i önskad riktning, men frågan måste upp på bordet på nytt.

Måste samlas inom ett år
Det finns ingen tidsbegränsning för när ett medborgarinitiativ ska ske efter ett beslut i parlamentet, men alla underskrifter ska samlas in inom ett år.
Det är den jordbruksinriktade tidningen Wochenblatt som rapporterar om jägarnas försök att stoppa den jaktfientliga politiken i Nordrhein-Westfalen.
Tidigare Volksinitiative har bland annat gällt hur många skolår gymnasiet ska, vilka som ska få rösta i kommunalval och hur bidragssystemen ska utformas.
Jägarna har satt igång insamlandet av namn till sitt iniativ med siktet på att det är delstatsval 2017. Jägarna i delstaten har gott hopp om att få in 66 000 namn. Deras jaktförening Landesjagdverband NRW har nämligen 65 000 medlemmar.