Närgångna rovdjur kan ge skolskjuts

I finländska Raseborg öppnar man nu för möjligheten till skolskjuts om hotfulla vargar eller andra rovdjur rör sig i närheten. Orten ligger vid kusten några mil väster om Helsingfors.

Det är en kommunal arbetsgrupp som bedömt skolvägarnas farlighet och kommit med idén. Förslaget har nu godkänts av bildningsnämnden i Raseborg. I första hand vill politikerna ge en kilometerersättning till den som anses behöva transportera barnen till en skolskjuts. Men under en månad ska det också vara möjligt få barnen hämtade av skolskjuts.

Den som vill ha denna hjälp måste till sin ansökan bifoga yttrande av viltcentralen och rovdjurskontaktpersonen, rapporterar det finska tv-bolaget YLE.