De norska jägarna nådde inte upp till lodjurskvoten eftersom jakten stoppades när kvoten honor var fylld.
Foto: Mostphotos De norska jägarna nådde inte upp till lodjurskvoten eftersom jakten stoppades när kvoten honor var fylld.

Norsk lodjursjakt underskred kvot

Kvoten på lodjur var 83 stycken under årets jakt. Men de norska jägarna lyckades bara skjuta 64 stycken.

Detta berodde dock inte på oskicklighet hos jägarna. Jakten stoppades eftersom hondjurskvoten redan uppfyllts i flera områden.
– Jakten var effektiv, säger Ellen Hambro vid miljödirektoratet.

Trafikdödade lodjur
Av de 73 lodjuren sköts 64 av under jakten, sju blev påkörda och två fälldes vid skyddsjakt.
Jakten påbörjades den 1 februari och avslutades den 31 mars. Norge beräknades ha 66,5 familjegrupper 2020. Talet 0,5 anger att en familjegrupp delas med grannlandet.

Överskrider delmål
Norska riksdagen Stortinget har satt upp ett delmål om 65 familjegrupper. Det är första gången på åtta år som antalet lodjur överskrider målet.
Särskilt i de två nordligaste rovviltregionerna ökade antalet lodjur. Därför tillät miljödirektoratet i Norge jakt i de två nordligaste länen för första gången sedan 2017.