Norska bönder viker sig för vargarna
  • Aimpoint AB

Norska bönder viker sig för vargarna

UtrikesPublicerad: 2016-01-22 06:05

Att rovdjuren i Norge rev färre får under förra året än tidigare är en missvisande statisk. Det framgår av ett pressmeddelande från Norges Bondelag.

Från 2014 till 2015 gick antalet rovdjurstagna får som det betalades ersättning för ned med 14 procent, enligt Miljödirektoratet.
1 438 fårbönder begärde ersättning. Jämfört med några år tillbaka är nedgången ännu större. 
Norges Bondelag anser att det är bra att rovdjuren tar färre får. Men statistiken ger inte hela sanningen. Det som hänt är att fårbönderna tvingats vika sig för varg och andra rovdjur.

Släpper inte fåren på utmarksbete
Ägarna släpper inte längre ut sina får på så kallat utmarksbete, den typ av bete på skogen som var vanligt vid svenska fäbodar.
Fårbönderna håller sina djur nära gården. Därmed döljer statistiken det faktum att rovdjuren tar över allt fler områden från betesdjuren.
– Pressen på bönder som bedriver betesdrift är därmed mycket större än vad som avtalats i den politiska rovdjursöverenskommelsen, säger Einar Frogner, som ansvarar för rovdjursfrågor i Norges Bondelag.

Större förluster nu än tidigare
I vissa betesområden i Norge, till exempel i södra Norge där en varg vandrade in från Sverige, var förlusterna större än tidigare för fårägarna.
Norges Bondelag tycker det är fel att ha siffror från ett enskilt år som underlag för att skärskåda rovdjurstrycket. 2015 låg snön länge och djuren släpptes ut på bete sent. 2015 var dessutom ett gott år för smågnagare. Då tar järven hellre smågagnare än ger sig på får.
Nu hoppas Einar Frogner på att norska regeringen i år, liksom 2015, tillåter större jaktkvoter på varg, björn och järv innan betessäsongen inleds. 

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB